Usin Erä-Ukot ry

Tiedotteet

Jäsentiedote 2/2020

Kauden 2020 saaliskiintiöt

Metsäkanalinnut

Asetuksen mukaan, mutta korkeintaan: Teeri 2kpl, Metso 1kpl per jäsen. 

Metsäkauris

Metsälle mentäessä lupa pyydettävä metsästyksen johtajalta (Jani Huttunen). Kiintiö 1 kauris/jäsen. 

Muille saaliseläimille ei seuran rajoitusta

Kauden 2020 vieraskortit

Sepelkyyhkykortti 50 € (kausi 10.-9.9.)
Sorsakortti 20 €  (kausi 20.8.-9.9.)
Jäniskortti 60 € / kuukausi

Muut riistaeläimet, kertakortti 15 € / vuorokausi 

Vieraskortti ostettava ja ilmoitus tehtävä ennen metsälle menoa. Ilmoitus seuran sihteerille: Mikko Räsänen 050 4348398

Vieraskortti on mitätön, jos ilmoitusta ei ole tehty.

Hirvijahti

Hirvimaksu 70€ + 50 € liittymismaksu uusille hirviporukan jäsenille. Viimeinen maksupäivä 30.9.2020

Hirvijahdin aloituspäivä: 10.10.2020

Passitalkoot 26.9.2020, aloitus klo 8.00 majalta.

Koirakokeet

Usin hirvikoe 3.10.2020

Hirvikoeyhdysmies Reijo Vänttinen

Ajokoirayhdysmies Niko Kaasinen

RAUHOITUSALUEET

Palojärven alue rauhoitetaan pienriistan osalta. Alueen rajat ovat:

Kuopiontie – Suurenmäentie - Mykymäentie.

Usinlahti / Rikkavesi rauhoitetaan vesilintujen metsästyksen osalta, rajoina Varislahden osakaskunnan rajat.

Pirttilampi ja Sarvijärvi rauhoitetaan vesialueen osalta.

Pienessä Palojärvessä, Pienessä Usinjärvessä ja Valkeisenlammessa ei ole metsästysoikeutta.

Rauhoitukset eivät koske karhun sekä peto-   / tuhoeläinten metsästystä.

Lisäksi kielletään kaikenlainen metsästys 150 metrin etäisyydeltä kaikesta asutuksesta.

Talkoot

Ampuratatalkoot, siivousta ym. 20.5.2020 17:00

Majan ympäristön siivoustalkoot  Erärannassa keskiviikkona 13.5.2020   klo 18.00, haravat ja työtä pelkäämättömät rukkaset mukaan.

Seppo Hirvonen 18.08.2021 15:50

Missä on tiedote tältä kautelta? Kesä kokous oli ja eihän me kaikki sinne päästy. Metsästys alkaa ja mitä saamme metsästää ja missä? Sivut kuntoon ja ajan tasal

seppo hirvonen 17.08.2019 06:53

Jäsentietote

Uusimmat kommentit

16.10 | 07:42

Revirii tunnistautuminen

18.08 | 15:50

Missä on tiedote tältä kautelta? Kesä kokous oli ja eihän me kaikki s...

01.06 | 16:53

Hyvä on kertomus historiasta.

03.10 | 19:29

Reviiriä olen vailla- Teijo